Política de privacitat

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, t’informem que la formalització de qualsevol formulari existent al lloc web www.tipitap.cat o l’enviament d’un correu electrònic a qualsevol de nostres bústies implica:
1.- que les dades de caràcter personal seran tractades amb la màxima confidencialitat i formaran part dels fitxers titularitat de Tip i Tap (en endavant referits com “TIT”) amb domicili al carrer Mateu Ferran, 6 Baixos, 08030 Barcelona, 933 455 593, per a la seva gestió i donar resposta als mateixos, així com per a la gestió comercial que ens vinculi, i l’enviament a través de correu electrònic de les vendes que realitzis a TIT, per al lliurament de les compres i per a l’enviament d’informació sobre les ofertes que creem del teu interès, segons la periodicitat establerta per TIT.
2.- l’acceptació d’aquesta política de privacitat, així com l’autorització a TIT perquè tractem les dades personals que ens facilitis d’acord amb les finalitats indicades.
3.- el consentiment per a la recepció de publicitat de productes i serveis de TIT.
4. el consentiment per a la cessió de les teves dades als col·laboradors de TIT en cas necessàri.
Correspon als clients l’actualització de les seves pròpies dades. En qualsevol moment, el client tindrà el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a totes les seves dades personals incloses en els diferents formularis d’alta i compra. Per exercir aquesta facultat el client haurà de remetre un correu electrònic a la següent adreça: labotigueta@tipitap.cat
El client és responsable de la veracitat de les dades i TIT no serà responsable de la inexactitud de les dades personals dels clients. Així mateix, en supòsits d’alta de terceres persones, el client que faciliti dades de caràcter personal d’un altre usuari (altres persones físiques o jurídiques que no tinguin la condició d’alta i / o no realitzin compres a través de TIT) es responsabilitza de la veracitat de les dades facilitades, no tenint TIT cap responsabilitat al respecte. El client que faciliti a TIT dades d’un usuari haurà de, amb caràcter previ, haver informat i sol·licitat el consentiment de l’usuari respecte dels termes i condicions de TIT.
En virtut de l’anterior, i d’acord Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, t’informem que totes les adreces d’emails facilitades pels clients en alta de terceres persones d’usuaris seran tractades amb la màxima confidencialitat i exclusivament per a l’enviament d’un email d’invitació per donar-se d’alta en TIT, no sent incorporades als nostres fitxers, sense el previ consentiment de l’usuari.
TIT presumeix que les dades han estat introduïdes pel seu titular o per una persona autoritzada per aquest, i que són correctes i exactes.
D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, TIT ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pels clients i, a més, ha instal·lat tots els mitjans i mesures al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració , accés no autoritzat i extracció dels mateixos.
La cancel·lació de dades implica el bloqueig dels mateixos i que aquests no puguin ser tractats ni visualitzats per TIT ni cap col·laborador. Sense detriment del que aquí s’ha exposat, informem que alguna informació podrà ser conservada de forma bloquejada per part de TIT per al compliment de les seves obligacions legals, com ara responsabilitats contractuals o obligacions fiscals i tributàries.